BioVide Vidzemes līga 2022

April 2022

Punktu sistēma

  1. Katra posma dalībnieki saņem vismaz 1 punktu.
  2. Pirmās 10 vietas saņem punktus sekojoši: 1.v. -20, 2.v. - 18, 3.v. - 16, 4.v. - 14, 5.v. - 12, 6.v. - 10, 7.v. - 8, 8.v. - 6, 9.v. - 4, 10.v. - 2. Šos punktus var iegūt maksimāli tikai no 3 posmiem.
  3. Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds rezultāts, visi saņem vienādu punktu skaitu.
  4. Kopvērtējumā tiks ņemti vērā katra spēlētāja 3 labāko posmu rezultāti.