Kluba biedra dati un balsojums par logo.

info_1

1. Logo 01

2. Logo 02

3. Logo 03

4. Logo 04

info_2
ja nav piemērota fotogrāfija, var nepievienot, saorganizēsim vēlāk fotogrāfēšanu
One file only.
64 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
Logo variants kurš patīk vislabāk (var atzīmēt vairākus)
Šie nav līdz galam izstrādāti varianti. Visvairāk balsis saņēmušais variants tiks attīstīts tālāk.