Pusdienu pasūtīšana LK 2.posmam

Jūnijs 2020

Pasūtīšana un apmaksa jāveic līdz 12.jūlijam.

Apmaksa jāveic uz:

BIEDRĪBA “SMAIDU RŪPNĪCA”
Reģ. Nr. 40008246237
Konts: LV95HABA0551041067137
Banka: Swedbank
Kods: HABALV22

Maksājuma mērķis: Pusdienas LK #2, [vārds, uzvārds]

Pusdienu izvēle